digital-billboards-02

اصول طراحی تبلیغات محیطی در اجاره بیلبورد

باید و نبایدهای طراحی رسانه های تبلیغاتی برای محیط های مختلفدنیای تبلیغات فضای بسیار گسترده ای دارد و هر روز شاهد ظهور ایده ها و رویکردهای جدید در این زمینه هستیم. تبلیغات محیطی امروزه یکی از پرکاربردترین انواع تبلیغات در جهان است.تبلیغات از آغاز تمد ...